Zakład Gospodarki Komunalnej
Zakład Gospodarki Komunalnej

Zobacz:
   Statut
   Kierownictwo
   Ogłoszenia-Komunikaty
   Tryb Działania
   Załatwianie Spraw
   Realizacja Zadań
   Regulaminy
   Struktura Organizacyjna
   Rejestry i archiwa
   Przetargi
   Ważne Komunikaty
   Ogłoszenia o naborze
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Dydnia 224
36-204 Dydnia
Wójt Gminy
Alicja Pocaluń
Kontakt:
Tel: (13) 430 30 02, 430 81 21
Fax: (13) 430 31 94
e-mail: urzad@gminadydnia.pl