> Ogłoszenia-Komunikaty
Ogłoszenia-Komunikaty
 

I N F O R M A C J A
dot. opłat za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni informuje, że zgodnie z Uchwałą nr V/32/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych od dnia 01 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r. obowiązują następujące stawki:

ULUCZ:
- za dostarczoną wodę 3,96 zł/m3 netto
- za odprowadzenie ścieków 4,87 zł/m3 netto

ULUCZ – Podmioty gospodarcze:
- za dostarczoną wodę 6,58 zł/m3 netto
- za odprowadzenie ścieków 9,78 zł/m3 netto

WITRYŁÓW:
- za dostarczoną wodę 3,96 zł/m3 netto
- za odprowadzenie ścieków 3,56 zł/m3 netto

WITRYŁÓW – Podmioty gospodarcze:
- za dostarczoną wodę 5,41 zł/m3 netto
- za odprowadzenie ścieków 3,56 zł/m3 netto

KOŃSKIE:
- za dostarczoną wodę 3,67 zł/m3 netto
- za odprowadzenie ścieków 3,56 zł/m3 netto

KOŃSKIE – Podmioty gospodarcze:
- za dostarczoną wodę 4,66 zł/m3 netto
- za odprowadzenie ścieków 3,56 zł/m3 netto

JABŁONKA:
- za odprowadzenie ścieków 3,03 zł/m3 netto

JABŁONKA – Podmioty gospodarcze:
- za odprowadzenie ścieków 3,03 zł/m3 netto

NIEBOCKO:
- za odprowadzenie ścieków 4,11 zł/m3 netto

NIEBOCKO – Podmioty gospodarcze:
- za odprowadzenie ścieków 6,10 zł/m3 netto

DYDNIA, KRZEMIENNA:
- za odprowadzenie ścieków 3,56 zł/m3 netto

DYDNIA, KRZEMIENNA – Podmioty gospodarcze:
- za odprowadzenie ścieków 3,76 zł/m3 netto

 

Opublikowane przez: Andrzej Sokołowski | Data wprowadzenia: 2015-05-05 09:01:28.
Data wprowadzenia: 2015-05-05 09:01:28
Opublikowane przez: Andrzej Sokołowski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Dydnia 224
36-204 Dydnia
Wójt Gminy
Alicja Pocaluń
Kontakt:
Tel: (13) 430 30 02, 430 81 21
Fax: (13) 430 31 94
e-mail: urzad@gminadydnia.pl